Pozdravni govor

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za hipertenziju zajedno s Radnom skupinom za arterijsku hipertenziju i Radnom skupinom mladih kardiologa Hrvatskoga kardiološkog društva te s Društvom za razvitak nefrologije “Prof.dr.sc. Milovan Radonić” organizira tradicionalni simpozij o novostima u hipertenziji, kardiologiji i nefrologiji. Ova je godina naročito zanimljiva zbog novih smjernica o kojima treba raspravljati ne bi li postale sastavni dio kliničkoga rada.

Ovogodišnji simpozij koji se već u svom nazivu razlikuje od ranijih sastoji se od dva dijela.

Prvi dan bit će organizirane praktične radionice na kojima će ponovno kao prošle godine kroz konkretne slučajeve biti provedena edukacija i rasprava ovog puta primarno usmjerena na ispravnu i racionalnu dijagnostiku bolesnika s povišenim vrijednostima arterijskoga tlaka. Vjerujemo da će to nekima biti koristan repetitorij, ali i mogućnost susreta s nekim posve novim dijagnostičkim metodama.
Broj sudionika za ovaj dio simpozija bit će ograničen kako bi polaznicima bila omogućena što bolja edukacija.
Upravni odbor Hrvatskoga društva za hipertenziju bodove dobivene na ovom dijelu simpozija uvrstit će u zbroj potreban za dobivanje naziva hipertenziologa Hrvatskoga društva za hipertenziju.

Nastavak simpozija bit će organiziran većinom kao intelektualni dvoboji u kojima će biti vođen dijalog koristeći na činjenicama utemeljeno znanje o raznim kontroverzama i nejasnoćama koje su prečesto prisutne u svakodnevnom radu. Vjerujem da će se u tim raspravama iskristalizirati jasni i pravi stavovi koji će promijeniti neke do sada iskrivljene poglede.
Sudionici kongresa koji će se unaprijed registrirati moći će prije početka simpozija na našoj novoj web stranici postaviti pitanja za pojedinu temu što će onda biti uvršteno u raspravu, a oni će time postati aktivni učesnici tj. diskutanti i tako ostvariti veći broj bodova od Hrvatske liječničke komore, ali isto tako bodove potrebne za stjecanje naziva hipertenziolog Hrvatskoga društva za hipertenziju.

Više informacija o simpoziju uskoro ćete moći pročitati na novoj web stranici Hrvatskoga društva za hipertenziju koja je vrlo dinamična, raznovrsna i puna korisnih podataka http://hdh.hr/.

Radujem se prilici da se ponovo sastanemo i zajedno poboljšamo skrb i liječenje naših bolesnika.

Prof. Dr. Sc. Bojan Jelaković
Predsjednik HDH